minder onmisbaar

“Gods boodschap is duidelijk: Als de schepping niet instortte toen Ik uitrustte, zal de schepping ook niet instorten als jij dat doet.”
Max Lucado

 

De eerste lichtstralen beschenen de rode gordijnen en gaven de slaapkamer een warme gloed. Ik deed mijn ogen open en probeerde op te staan. Terwijl ik mijn armen en rug in beweging zette, voelde ik onmiddellijk het schrijnende gevoel in mijn spieren. Ik was nog net zo ziek als gisteravond en de afgelopen week. Terwijl ik zo hard gebeden had dat het over zou gaan! “God, U weet toch wel dat vanavond de eerste GroW-jeugddienst is?” Ik stond op om schuifelend mijn lijf naar de bank te verplaatsen. “Of gaat U mij wonderlijk genezen, net voor de dienst?” Ik kon geen andere reden verzinnen waarom God zowel de organisator, als de pianist, als de bandleider, als de spreker van deze jeugddiensten ziek had laten worden. Voor de duidelijkheid: ik was de organisator, pianist, bandleider en spreker. Achteraf vraag ik me af waarom ik, terwijl ik al dagenlang ziek was, niet op het idee kwam om mijn taken over te dragen. Het zal de koorts zijn geweest. Gelukkig kwam een bevriende collega op bezoek en kwam hij wel op dat idee. Hij deed het voorstel om mijn preek over te nemen. Je gelooft het niet, maar ik heb flink tegengesputterd! Zou dat ook de koorts zijn geweest? Met een strip paracetamol worstelde ik me door de dag heen en vertrok ik naar de kerk. Ik zie mezelf nog tijdens de voorbereidingen in de kerk languit liggen op de voorste rij stoelen. Inmiddels was ik bereid om iemand anders de band te laten leiden maar zelf heb ik wel piano gespeeld. Hoe het was gegaan? Achteraf hoorde ik dat het een mooie dienst was maar daar heb ik weinig van mee gekregen.
Kan een bloem zonder water? Kan de aarde zonder zonlicht? Kan een tiener zonder smartphone? Kan Johan Derksen zonder Genee en Van der Gijp? Iedereen weet dat dat niet kan. Maar ik heb vaak van mezelf gedacht dat ik nog onmisbaarder was. Terugblikkend weet ik nu dat het in veel gevallen niet waar was. De wereld draait gewoon door, zonder dat ik aan de aardbol hoef te trekken. En de GroW-jeugddiensten doen het onder een andere naam beter dan ooit. En dat geldt voor het meeste wat ik heb helpen opstarten: zodra ik iets loslaat pakt een ander het vast.

Wat voor mij geldt, blijkt voor meer mensen te gelden. Zo vertelt Graham Barker in zijn boek “Druk, druk, druk” het volgende over zijn jonge jaren:

“Naast mijn fulltime betrekking als pastoraal werker aan de universiteit begon ik in die tijd een parttime pastoraat, werd ik voorzitter van een christelijke school, nam ik de interne leiding van een landelijk trainingsprogramma op me en leidde ik ons plaatselijke programma. Ik ging een huis bouwen. Ik stond onder druk van verschillende familiekwesties: één van mijn zussen werd ongeneeslijk ziek en mijn vrouw was in verwachting van ons derde kind.
In januari van het volgende jaar ging ik naar het buitenland, sprak binnen een periode van één maand op zo’n vijfentwintig bijeenkomsten, ging weer naar huis en stortte vervolgens in. De weken daarna waren gevuld met stresstesten, paniekaanvallen en, naar ik meende, hartaanvallen. Dit ging zo zes maanden door.”

Graham stopte met bijna alles en zag tot zijn stomme verbazing dat hetgeen hij had opgegeven tot bloei kwam. Zijn talent was op al die terreinen niet zo cruciaal als hij had gedacht. Hoe kan het bestaan dat Gods koninkrijk stand houdt, ondanks het feit dat wij vallen en falen? Misschien wel omdat het Gods koninkrijk is.

Verder lezen? Dit is hoofdstuk 1 uit het boek “Maak me minder”

“God heeft jou niet nodig om Zijn Koninkrijk te stichten hier op aarde. Zie het als een voorrecht dat je mee mag bouwen, en niet als iets dat druk geeft. Slaap voldoende en ga ontspannen om met elkaar. Durf te stoppen en taken over te dragen. Wees niet bang iets te missen want in de eeuwigheid heb je tijd genoeg.
God verlangt geen prestaties of productie; in Zijn ogen stelt wat jij doet niets voor. Hij is uit op jouw trouw en liefde.”

De God van verspilling

Hoofdstuk 1 uit het boek "Maak me minder"