minder controleren

“God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen
wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Reinhold Niebuhr

 

Als we het Onze Vader bidden, zeggen we: “Laat Uw wil gedaan worden”, maar waarom? Is er dan iemand die kan verhinderen dat de wil van de Almachtige God gedaan wordt? Kort antwoord: ja.

Dat ben jij.

Jij bent het grootste obstakel voor de uitvoer van Gods wil in jouw leven. Niemand kan de heilzame werking van de Geest uitdoven behalve jij. Niemand kan je leven nutteloos maken en te gronde richten zoals jij dat kunt. Zelfs de duivel niet (al doet hij graag alsof). Jij zit achter het stuur van je eigen leven en als je tegen een boom wilt rijden, dan kan dat. God zal je proberen te overtuigen om het niet te doen, zoals hij Kaïn probeerde te overreden Abel niet te vermoorden, maar Hij neemt het stuur niet over. Dat is niet Zijn stijl van leidinggeven. De duivel zal op je inpraten en je vertellen dat de boom van trekdrop is gemaakt en dat er tegenaan botsen best lekker voelt. Maar de duivel is niet in staat om het stuur over te nemen, al is dat wél zijn leiderschapsstijl. Er is maar één persoon die het stuur in handen heeft, en dat ben jij.

Het is een groot wonder dat de Almachtige God ruimte heeft kunnen maken voor jouw vrije wil. Hoe dat zit weet ik niet, en – getuige de dikke boeken die daarover geschreven zijn – weet niemand het precies. Wat wel duidelijk is, is dat Adam en Eva in de vrucht konden bijten. Zonde is mogelijk. God laat zich afwijzen, ook door jou. Jij kunt doen wat het leven in het algemeen of mensen of duistere machten in het bijzonder niet kunnen: je scheiden van de liefde van Jezus. Jouw vrije wil is een prachtig geschenk maar tegelijkertijd ook erg gevaarlijk.

Als je denkt aan gevaar, denk je niet meteen aan jouw eigen vrije wil. Maar wat dit betreft staat onze intuïtie haaks op Gods waarheid. Als we vat op onze omstandigheden hebben voelen we ons veilig, terwijl we dat niet zijn. En waar we de omstandigheden niet onder controle hebben ervaren we gevaar, terwijl we veilig zijn. Onze intuïtie heeft het bij het verkeerde eind! Het is precies andersom.

Verder lezen? Dit is hoofdstuk 6 uit het boek “Maak me minder”

 

“Je hoeft niet bang te zijn voor alles wat je niet onder controle hebt, want God heeft het in de hand. Het gaat pas mis wanneer je Hem niet vertrouwt en de controle probeert over te nemen. Wees God daarom altijd gehoorzaam, ook wanneer dat betekent dat je de situatie niet meer beheerst of overziet.
Stop met zorgen maken, wees ontvankelijk naar de toekomst, relativeer je eigen plannen en geniet van het moment. Weet waar je verantwoordelijkheid begint en waar deze ophoudt.”

Verlies de grip op je zekerheden

Hoofdstuk 8 uit het boek "Maak me minder"