Van der Kooij CC

Contactformulier

Over de Auteur

Het boek en de cd “Maak me minder” zijn gemaakt door Simon en Carolien van der Kooij.

Adres: Bottemaheerd 20, 9737 NE, Groningen
E-mail: info@maakmeminder.nl
Telefoon: 06-49747312

IBAN: NL27 ASNB 0707 7058 86