Het boek

U

Kijk met nieuwe ogen naar de manier waarop je je leven op dit moment leidt.

Het boek Maak me minder laat je nadenken over je geloof, financiën, relaties en jezelf. Het is tegendraads, soms confronterend, maar gefundeerd op de Bijbel en wetenschappelijk onderzoek.

w

Bespreek het boek met behulp van de gespreksvragen om de impact groter te maken.

Op deze website vind je gespreksvragen die jou en (eventueel) je gesprekskring kunnen helpen om daadwerkelijk minder te worden, te hebben en te doen.

Breng in praktijk wat je leest en ontdek hoe er ruimte ontstaat voor God in je leven.

Wat je vóór het lezen van dit boek niet voor mogelijk houdt zie je aan het eind van het laatste hoofdstuk als de enige manier om Jezus Christus te volgen. Ga de uitdaging aan.

Dit boek gaat over iets dat spectaculair is: nederigheid. De oproep om jezelf te vernederen is een tegendraadse boodschap in een wereld die haar bewoners juist oproept om boven het maaiveld uit te steken. In christelijke kringen is het niet anders. Ook daar leren we dat we boven ons zelf uit moeten stijgen en onze innerlijke geloofsheld moeten omarmen, of zoiets. Ook daar, in de kerk, luisteren we naar succesvolle mensen die ons uitleggen hoe we succes kunnen hebben, net zoals zij. Alsof God dat van ons allemaal verlangt.

Waarom horen we nooit de door-en-door bijbelse oproep om gewoon te zijn? Om rijkdom te ontlopen? Om de spotlights te ontwijken? Want dat is hoe nederigheid in de praktijk er uit ziet. En we zijn dat kwijtgeraakt in de kerk van vandaag. “De oproep tot nederigheid is veronachtzaamd in de Kerk”, zegt Andrew Murray, “omdat zijn ware aard en belang te weinig is begrepen.” We hebben nederigheid teruggebracht tot een beleefde omgangsvorm, iets wat we aangenaam vinden in een persoon, maar niet essentieel. Nederigheid staat onderaan op de kerkelijke agenda en het gevolg laat zich raden: hoog oplopende ruzies, kerkscheuringen, christenen die de schijn ophouden, haantjesgedrag onder ouderlingen en diakenen. De kerk verschilt tegenwoordig niet van de wereld, want zonder het zoutend zout van nederigheid gedragen christenen zich eender als niet-christenen. Is nederigheid zo belangrijk? Ja.

Simon van der Kooij

Auteur "Maak me minder"

“Als je kon zien wat iedere oprisping van trots doet met jouw ziel, dan zou je alles en iedereen die je ontmoet smeken om deze gifslang van je af te rukken, desnoods met het verlies van een hand of een oog.

Als je kon zien wat voor heerlijke, Goddelijke en transformerende kracht er schuilt in nederigheid, hoe daardoor het gif van jouw natuur wordt verdreven en ruimte voor de Geest van God wordt gemaakt om in jou te leven, dan zou je liever de voetveeg van de hele wereld willen zijn dan dat je er deel van uit zou willen maken.”

Andrew Murray

Predikant (1828-1917)