bevrijd van altijd maar meer zijn, hebben en doen.

“Als je me vraagt wat het meest belangrijke is in godsdienst, dan zeg ik: op de eerste, tweede en derde plaats komt nederigheid.”

Augustinus

Kerkvader (354-430 n. Chr.)

Een kalm en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes en de voortdurende rusteloosheid die dat met zich meebrengt.”

Albert Einstein

Natuurkundige (1879-1955)

De oproep tot nederigheid is veronachtzaamd in de Kerk omdat zijn ware aard en belang te weinig is begrepen.

Andrew Murray

Predikant (1828-1917)

Download een sample

Directe download, geen e-mailadres nodig.

Gespreksvragen

Ontdek het belang

Beleef de cd